หลักการการบริการป้องกันและกำจัดมด

หลักการการบริการป้องกันและกำจัดมด

หลักการการบริการป้องกันและกำจัดหนู

การบริการป้องกันและกำจัดหนู

การป้องกันกำจัดหนูที่ได้ผลจะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ เช่น ด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม หรือช่องทางเข้าออกของหนู ดังนั้นการกำจัดหนูบริษัทฯ จะดำเนินการใช้การป้องกันกำจัดหนูตามความเหมาะสมได้ดังนี้

 1. การดำเนินการโดยใช้วิธีการวางเหยื่อพิษที่สำเร็จรูป
  • กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆ ของสถานที่
  • กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและรอบนอกตัวอาคาร
  • อุปกรณ์วางเหยื่อพิษสำเร็จรูป เช่น กล่องดักหนู
  • จุดวางเหยื่อสำเร็จรูป กำหนดระยะห่างประมาณ 15-30 เมตรต่อจุด หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่
  • เหยื่อพิษสำเร็จรูปจะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มสารเคมีทั้งกลิ่น และรสที่หนูชอบ
 2. การดำเนินการโดยใช้วิธีการวางกระดานกาว
  • วางกระดานกาวตามจุดที่กำหนด บางสถานที่อาจวางกระดานกาวในกล่องสี่เหลี่ยมมีฝาปิดมิดชิดแต่มีช่องให้หนูเข้าไปได้
  • วางกระดานกาวระยะห่างแต่ละจุด ตามความเหมาะสมของสถานที่
  • บริเวณกลางกระดานกาวจะมีอาหารหรือเหยื่อล่อไว้ จะเปลี่ยนอาหารทุกครั้งที่เข้าทำบริการ
  • ตรวจสอบคุณภาพกาวดักหนูทุกครั้งที่พนักงานไปตรวจสอบติดตามผล
 3. การดำเนินการโดยใช้วิธีการวางกรงดักหนู
  • ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม เช่น บริเวณปากรูหนู หรือตามรอยทางเดินของหนู
  • ในกรงจะมีเหยื่อ หรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
  • เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด
ป้องกันและกำจัดหนู
ป้องกันและกำจัดหนู
ป้องกันและกำจัดหนู