หลักการการบริการป้องกันและกำจัดปลวก

การบริการป้องกันกำจัดปลวก (แบบมีระบบวางท่อไว้ใต้อาคาร)

ป้องกันและกำจัดปลวกภายในอาคาร

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คหาทางขึ้น – ลง ของปลวกอย่างละเอียด หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาปลวก  เจ้าหน้าที่ทำการใส่เคมีผงตามทางเดินของปลวก  สารเคมีชนิดผงนี้มีประสิทธิภาพในการ “ตายยกรัง” กล่าวคือ เมื่อปลวกตัวใดตัวหนึ่งได้รับสารเคมีไปแล้วจะนำพาสารเคมีนั้นไปสู่ตัวอื่น ๆ จนถึงรังที่มีตัวนางพญาปลวกอาศัยอยู่ และในที่สุดก็พากันตายทั้งรัง

ส่วนที่เป็นฝ้าของอาคาร  ที่เป็นฝ้าปิดตายพนักงานตรวจเช็คขอบบัว – ฝ้าเพดาน  ฝ้าที่สามารถเปิดได้เจ้าหน้าที่จะขึ้นไปตรวจอย่างละเอียด  หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดบัญหาปลวกได้ในอนาคต  เจ้าหน้าที่จะทำการสเปรย์ยาน้ำ อย่างเป็นละอองหรือใส่เคมีผงตามที่เห็นสมควร

ป้องกันและกำจัดปลวกรอบนอกอาคาร

เจ้าหน้าที่ทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ  ซึ่งวางไว้ตามแนวคานพื้นชั้นล่างของอาคารช่วงเริ่มก่อสร้างอาคาร  ตามตำแหน่งหัวอัดที่เตรียมไว้รอบอาคารด้วยแรงดันสูงของหัวอัดทุกจุด  อัดน้ำยารอบตัวอาคารส่วนที่เป็นพื้นดินและทำการสเปรย์ยาบริเวณรอบอาคาร – สนามหญ้า

การตรวจเช็คปลวก

บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาตรวจเช็คปลวกภายในอาคาร  รอบนอกอาคารสเปรย์ยาน้ำ  ตามเงื่อนไขข้อตกลงจนครบระยะสัญญา

หากท่านพบและสงสัยว่าจะมีปัญหาปลวกเกิดขึ้นใหม่โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบ เพื่อทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คและจัดการแก้ไขทันทีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด

หลักการการบริการป้องกันและกำจัดปลวก

ป้องกันและกำจัดปลวก
ป้องกันและกำจัดปลวก
ป้องกันและกำจัดปลวก
ป้องกันและกำจัดปลวก
ป้องกันและกำจัดปลวก
ป้องกันและกำจัดปลวก
ป้องกันและกำจัดปลวก
ป้องกันและกำจัดปลวก