แผนป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวนที่ตรงกับความต้องการของคุณ

บริการป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวนเฉพาะทางที่เหมาะกับสถานที่ของคุณ

ป้องกันและกำจัดปลวก

ภายในอาคาร เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คหาทางขึ้น – ลง ของปลวกอย่างละเอียด หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาปลวก เจ้าหน้าที่ทำการใส่เคมีผงตามทางเดินของปลวก สารเคมีชนิดผงนี้มีประสิทธิภาพในการ “ตายยกรัง”

ป้องกันและกำจัดมด

การทำบริการครั้งแรก ทำการกวาดล้างบริการครั้งใหญ่ คือเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจ ตรวจเช็คแล้วสเปรย์ยาด้วยเครื่องที่มีแรงดันสูงสเปรย์ยาตามบริเวณแหล่งอาศัย ทางเดิน และแหล่งอาหารทั้งภายใน – รอบนอกอาคาร ท่อระบายน้ำ ด้วยสารเคมีที่คงฤทธิ์นาน

ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ

การทำบริการครั้งแรก ทำการกวาดล้างบริการครั้งใหญ่ คือเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจ ตรวจเช็คแล้วสเปรย์ยาด้วยเครื่องที่มีแรงดันสูงสเปรย์ยาตามบริเวณแหล่งอาศัย ทางเดิน และแหล่งอาหารทั้งภายใน – รอบนอกอาคาร ท่อระบายน้ำ ด้วยสารเคมีที่คงฤทธิ์นาน

ป้องกันและกำจัดหนู

การป้องกันกำจัดหนูที่ได้ผลจะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ เช่น ด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม หรือช่องทางเข้าออกของหนู เราจะดำเนินการใช้การป้องกันกำจัดหนูตามความเหมาะสม

เพื่อการกำจัดปลวก กำจัดแมลง และกำจัดสัตว์รบกวนที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดของคุณ ติดต่อเรา ด่วน!!