ป้องกันและกำจัดปลวก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวก กำจัดแมลง และกำจัดสัตว์รบกวน พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยปกป้องบ้านที่คุณรักให้ปลอดภัยสูงสุด ที่คุณวางใจได้เสมอ

ผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการกำจัดปลวก กำจัดแมลง และสัตว์รบกวนในที่อยู่อาศัยของคุณ!

นายอนันต์ ศรีณรงค์

ผู้ก่อตั้ง

ประวัติความเป็นมา

ชื่อบริษัท
บริษัท แอ๊ดวานซ์ไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Advance Tising Service (Thailand) Co., Ltd.

ทะเบียนการค้า
0335541000057

ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00 บาท

ที่ตั้งสำนักงาน
11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 32/3 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์
02 968 6611-2

โทรสาร
02 950 6747

Website
www.ats1998.com

E-mail
anan@ats1998.com

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แอ๊ดวานซีไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด คือ บริษัทดำเนินการด้านงานกำจัดปลวก และแมลงด้วยคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี โดยใช้ผลิตภัณฑ์ น้ำยาเคมี ในการกำจัดปลวก และแมลงที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อ.ย.) จึงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

คุณภาพ ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา