ชื่อการค้า (Trade name)

:

แรนเทค
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
(Common name & %)

:

Bromadiolone  0.005%W/W
คุณสมบัติ

:

แรนเทค เหยื่อพิษกำจัดหนูสำเร็จรูป ประสิทธิภาพสูงใช้ได้ทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

ผลิตและจำหน่ายโดย

:

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอเทค ซิสเต็ม
ชื่อการค้า (Trade name)

:

เฟนเดอร์  (Fender)
กลุ่มสารเคมี (Chemical group)

:

ไพรีทรอยด์ (Pyrethroids)

ชื่อสามัญและอัตราส่วน
(Common name & %)
:

เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 1.0% W/V

ชนิดหรือรูปแบบ(Formulation) : ของเหลวเข้มข้น
แมลงเป้าหมาย : ยุง
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร
ผลิตและจำหน่ายโดย

:

บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด
ชื่อการค้า (Trade name)

:

ทราย รูอีส  (Sai Rueis)
กลุ่มสารเคมี (Chemical group)

:

ไพรีทรอยด์ (Pyrethroids)

ชื่อสามัญและอัตราส่วน
(Common name & %)
:

ทีมีฟอส 1% w/w

ชนิดหรือรูปแบบ(Formulation) : เม็ดทราย
แมลงเป้าหมาย : ลูกน้ำยุง
ขนาดบรรจุ : 50 กรัม / 250 กรัม / 25 กิโลกรัม
ผลิตและจำหน่ายโดย

:

บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัดPowered by AIWEB