หลักการการบริการป้องกันและกำจัดปลวก
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คหาทางขึ้น–ลงของปลวก
หลักการการบริการป้องกันและกำจัดมด
ทำการกวาดล้างบริการครั้งใหญ่  คือเจ้าหน้าที่ทำการ
หลักการการบริการป้องกันและกำจัดหนู
พนักงานจะวางยาเบื่อตามจุดต่างๆ เช่น  ทางเดิน
หลักการการบริการป้องกัน/กำจัดแมลงสาบ
ทำการกวาดล้างบริการครั้งใหญ่  คือเจ้าหน้าที่ทำการ
หลักการการบริการป้องกันและกำจัดปลวก
การบริการป้องกันกำจัดปลวก (แบบมีระบบวางท่อไว้ใต้อาคาร)
1. ภายในอาคาร

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คหาทางขึ้น–ลงของปลวกอย่างละเอียด หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาปลวก เจ้าหน้าที่ทำการใส่เคมีผงตามทางเดินของปลวก สารเคมีชนิดผงนี้มีประสิทธิภาพในการ “ตัวต่อกันตาย” กล่าวคือ เมื่อปลวกตัวใดตัวหนึ่งได้รับสารเคมีไปแล้วจะนำพาสารเคมีนั้นไปสู่ตัวอื่นๆ จนถึงรังที่มีตัวนางพญาปลวกอาศัยอยู่ และในที่สุดก็พากันตายทั้งรัง  หรือสเปรย์ยาน้ำตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่เป็นฝ้าของอาคารที่เป็นฝ้าปิดตายพนักงานตรวจเช็คขอบบัว–ฝ้าเพดาน ฝ้าที่สามารถเปิดได้เจ้าหน้าที่จะขึ้นไปตรวจอย่างละเอียด หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดบัญหาปลวกได้ในอนาคต เจ้าหน้าที่จะทำการสเปรย์ยาน้ำอย่างเป็นละอองหรือใส่เคมีผงตามที่เห็นสมควร

2. รอบนอกอาคาร

เจ้าหน้าที่ทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ ซึ่งวางไว้ตามแนวคานพื้นชั้นล่างของอาคารช่วงเริ่มก่อสร้างอาคารตามตำแหน่งหัวอัดที่เตรียมไว้รอบอาคารด้วยแรงดันสูงของหัวอัดทุกจุด อัดน้ำยารอบตัวอาคารส่วนที่เป็นพื้นดินและทำการสเปรย์ยาบริเวณรอบอาคาร–สนามหญ้า

3. การตรวจเช็ค

บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นมาตรวจเช็คปลวกภายในอาคาร รอบนอกอาคารสเปรย์ยาน้ำตามข้อตกลงสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญา

4. หากท่านพบและสงสัยว่าจะมีปัญหาปลวก

เกิดขึ้นใหม่โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบ เราจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คและจัดการแก้ไขทันทีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด

สารเคมีที่บริษัทใช้
  • กลุ่มสารเคมีไพริทรอยด์  (Pyrethroid)
  • กลุ่มสารเคมีคลอไพรีฟอส  (Dhlorpyrifos)
  • ฟิโพรนิล  (Fipronil)
  • กลุ่มสารเคมีไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) และเคมีผง


Powered by AIWEB