Termite Detection Systems
เครื่องตรวจค้นหาปลวก

  • ได้ผลแม่นยำ 100%
  •  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตรวจหาแหล่งปลวก และตัวปลวกแม้จะอยู่ในผนัง

  • ตรวจเฉพาะ “ปลวก” ตัวเป็นๆ เท่านั้น
  • ใช้เป็นเครื่องมือหลักในงานบริการกำจัดปลวก
  • เพิ่มความมั่นใจและหวังผลทั้งต่อผู้บริการ และผู้ใช้บริการ
  • ประหยัดเวลา และแม่นยำในการตรวจหาตำแหน่งปลวก
เครื่องตรวจค้นหาปลวก TDS ทำงานอย่างไร

ที่จริงแล้วตัวปลวกน้อยนิดนี้ จะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในแต่  ละปี มากกว่าของสิ่งมีชีวิตรวมกัน TDS จะสุ่มอากาศที่มีอยู่ตามช่องรู ในผนังของอาคารและวิเคราะห์ถึงระดับก๊าซ (CO2) ที่มีเพิ่มขึ้น ถ้าบริเวณนั้นๆ มีก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาก แสดงว่ามีตัวปลวกกำลังอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น   กัดกิน และขับถ่ายจนทำให้สามารถการันตีการตรวจค้นหาแหล่งปลวกได้อย่างตรงจุด และแม่นยำ

คุณอาจจะตรวจเช็คดูตามตัวอาคารหรือตรวจเฉพาะจุดก็ได้ ตัวอย่าง เช่น ตามมูลดินที่ปลวกสร้างขึ้น หรือบริเวณรอบๆ เครื่องปั้มน้ำ เข็มขนาดเล็กพอเหมาะมีรูที่ปลายแลมีท่อต่อ (Probe) ที่สวมอยู่ภายใน คุณใช้เวลาเพียง 10 วินาที ในการตรวจเช็ค คุณก็จะรู้ว่ามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้น และสามารถยืนยันบ่งชี้ถึงตำแหน่งที่อยู่ของปลวกในบริเวณนั้นๆ การหาแหล่งรังปลวก ยิ่งใกล้เท่าไรค่าการอ่านจากเครื่องตรวจ TDS จะแสดงทั้งเสียงเตือนดังถี่และแสง (LED) จะพุ่งถึงจุดสูงอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้ตรวจเช็คในระยะทุกๆ 5 ฟุตรอบอาคาร


Powered by AIWEB