ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรรมวิธี ระบบ Post Construction

ในกรณีซึ่งอาคารได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

อาจจะมีปลวกขึ้นหรือไม่ก็ตามความยุ่งยากของการทำ Soil Treatment เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก อาจจะมีมากขึ้นอีกทั้งขั้นตอนต่างๆ อาจจะผิดแผกจากกรณีของอาคารซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้การสำรวจตรวจสอบสถานที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาคารจะช่วยในการกำหนดกรรมวิธีได้อย่างมากทีเดียว

ขั้นตอนกรรมวิธีของการป้องกันปลวกหลังการก่อสร้าง (Post Construction Treatment)

จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานกว้างๆ เพื่อให้เป็นเป็นแนวทาง ดังนี้

  1. อัดน้ำยาลงดินภายในอาคารโดยใช้สว่านไฟฟ้า (ปกติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม.) เจาะทะลุพื้นดินเพื่อเปิดโอกาสให้ใช้หัวอัดน้ำยาลงไปใต้พื้นอาคาร ซึ่งอาจปฏิบัติการเจาะทุกตารางเมตร เพื่อให้อัตราการกระจายของตัวยาเคมีเข้าหากันได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังสะดวกต่อการคำนวณน้ำยาให้เป็นสัดส่วนกับพื้นที่อีกด้วย หรือเจาะพื้นอัดน้ำยาเพียงบางจุดเฉพาะบริเวณที่มีปลวกและจุดอ่อนอื่นๆ ที่อาจเป็นเป้าหมายมาของปลวก ตามแนวดังกล่าวได้ เช่น ตามแนวคาน โคนเสา วงกบประตู ท่อน้ำทิ้ง รอยแตกบริเวณช่องพื้น เป็นต้น
  2. อัดน้ำยาในทำนองเดียวกันกับข้อ 1. บริเวณรอบผนังตัวบ้านเป็นพื้นดินไม่มีการเทปูนก็ใช้วิธีอัดน้ำยาลงดินด้วยหัวอัดห่างระยะ 1 เมตร เช่นเดียวกัน บริเวณที่เป็นเนินดินและไม้ประดับให้ดำเนินการเน้นให้มากเป็นพิเศษ
  3. ภายในตัวอาคาร จำเป็นต้องได้รับการฉีดพ่นเคมีในบริเวณซอกมุมต่างๆ เช่น วงกบประตู ขอบบัว ฝ้าเพดาน ภายในผนังชนิดประกบ หรือเฟอร์นิเจอร์แบบชนิดติดผนัง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำลายปลวกซึ่งอาจจะตกค้างอยู่ภายในอาคารให้หมดสิ้น หรือลดปริมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

อย่างไรก็ตามรายละเอียดของการปฏิบัติงานโดยแท้จริง ย่อมขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ที่สำรวจเป็นเกณฑ์ ซึ่งอาจจะมีข้อปลีกย่อยแตกต่างไปในแต่ละสถานที่ บางครั้งการปฏิบัติการจำเป็นต้องครอบคลุมถึงบริเวณสนามหรือต้นไม้ซึ่งมีปลวกกัดกินภายในอาคารบริเวณของบ้านด้วยก็ได้ หรือในหลายกรณีอาจผสมผสานการใช้สารควบคุมปลวกชนิดที่ไม่ใช้เคมีเข้ามาช่วยเสริมในการปฏิบัติงานด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลังของประสิทธิผลสูงสุดเป็นสำคัญ

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ 

ทางบริษัทแอ๊ดวานซ์ไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ในการปฏิบัติการจะเป็นเคมีภัณฑ์ที่มีใบอนุญาตออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

ผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องเป็นผู้ชำนาญการและจดทะเบียนมีใบอนุญาตโดยถูกต้องจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อการค้าจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของกรุงเทพมหานคร

การรับประกันผลงาน 
หลังจากปฏิบัติงานแล้วจะประกันผลงานเป็นเวลา 3 ปี หากมีปลวกเกิดขึ้นต้องมาทำการกำจัดให้ภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง

 


Powered by AIWEB