Pipe & Treatment การป้องกันปลวก ระบบท่อ

การป้องกันปลวก ระบบท่อ Pipe & Treatment คือการวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูง ฉีด     และพ่นน้ำยาเคลือบผิวใต้อาคารเพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคาร หรือ         บ้านเรือน โดยคำนึงถึง เมื่อคบอายุการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี 3 ปี

  1. จะสามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปให้พื้นอาคารหัวอัดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคาร  ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้น เพื่ออัด น้ำยาลงดินทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต
  2. ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดีเกิดความเสียหาย และมีความชื้นเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการเจาะพื้น
  3. ไม่ต้องนำน้ำยาเคมีจำนวนมาก ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากน้ำยาเคมี ต่อผู้อาศัยมากที่สุด

โดยวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง  ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินงาน หลังจากที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการ     วางท่อ (CHEMICAL PIPE) ซึ่งสามารถทนแรงอัดได้สูง อีกทั้งวัสดุยังคงทนตลอดอายุบ้าน ขนาดติดกับแนวคานน้ำยาเคมีไว้รอบอาคารเป็นช่วง ๆ สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตลอดอายุบ้าน
  2. หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเสร็จแล้ว ฝ่ายก่อสร้างก็สามารถปรับพื้นเทคอนกรีตได้เลยหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  จะทำการอัดน้ำยาเคมีโดยใช้น้ำยาเคมีที่ผสมเสร็จแล้วในปริมาณ 100 ลิตรต่อทุกๆ 33 ตารางเมตร
  3. อัดน้ำยาภายในตัวบ้านทุกตารางเมตร โดยเจ้าหน้าที่จะใช้หัวอัดน้ำยา (High Pressure Injector) ปักลงไปในดินประมาณ      50 - 100 เซนติเมตร และอัดน้ำยาตารางเมตรละ 3 ลิตร หลังจากอัดน้ำยาลงดินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะฉีดพรมหรือปูหน้าดินให้ทั่วบริเวณโดยตารางเมตรละ 2 ลิตร
  4. อัดน้ำยาภายนอกอาคาร  หลังจากอัดน้ำยาภายในตัวอาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะอัดน้ำยาตารางเมตรละ 3 ลิตร    โดยอัดน้ำยาห่างจากตัวบ้าน 1 เมตร หลังจากนั้นจะสเปรย์เคลือบผิวหน้าดินตารางเมตรละ 2 ลิตร โดยห่างจากตัวบ้าน 1 เมตร
  5. การตรวจเช็คปัญหาปลวก หลังจากเจ้าหน้าที่อัดน้ำยาภายในตัวบ้านและรอบนอกเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือน จนครบสัญญาการรับประกัน ในระหว่างการรับประกัน หากสงสัยว่า บ้านของท่านอาจมีปัญหาปลวกรบกวน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจและแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง การรับประกันบริษัทฯ ยินดีประกันให้ 3 ปี
สารเคมีที่บริษัทฯใช้     คือ

1. กลุ่มสารเคมี  ไพริทรอยด์ [Pyrethroid] 4. กลุ่มสารเคมี ไซเปอร์เมทริน [Cypermethrin]
2. กลุ่มสารเคมี  ออร์แกนโนฟอสเฟต [Organophosphate] 5. กลุ่มสารเคมี คลอโรนิโคตินอล [Chloronicotinyl]
3. กลุ่มสารเคมี  คอลร์ไพริฟอส [Chlorpyrifos] 6. กลุ่มสารเคมี  ฟีโพรนิว [Fipronil]

งานป้องกันและกำจัดปลวก ระบบท่อ PVC ½ นิ้ว

ภาพหลังจากเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยก่อนปิดพื้น หรือเทพื้นไม่เกิน 2 วัน

ภาพหลังจากวางท่อเรียบร้อยแล้ว เก็บเศษไม้ออกหมด ทำการเทสท่อ

ภาพการอัดน้ำยาลงดินทุกๆ ตารางเมตร ๆ ละ 3 ลิตร

ภาพการสเปรย์ยาเคลือบผิวดินภายในอาคารทุกๆ ตารางเมตรๆ ละ 2 ลิตร

งานป้องกันและกำจัดปลวก ระบบท่อ PE(HDPE)

ภาพการอัดน้ำยาลงดินทุกๆ ตารางเมตรๆ ละ 3 ลิตร

ภาพหลังจากวางท่อเรียบร้อยแล้ว เก็บเศษไม้ออกหมด ทำการเทสท่อ

ภาพการสเปรย์ยาเคลือบผิวดินภายในอาคารทุกๆ ตารางเมตรๆ ละ 2 ลิตร


Powered by AIWEB